Vijf vragen
over leerlingen,
seks en de wet

Interview Nicole Tillie

Politievrouw

Leerlingen, seks en de wet. Vijf vragen aan Nicole Tillie(@nicole_ijss), adviseur Jeugd en landelijk projectleider Jeugd & Media bij de Nationale Politie.

1. Wanneer moet de school aangifte doen van een seksueel incident tussen leerlingen?

"Als het gaat om contacten tussen leerlingen, is dat lastiger te bepalen dan wanneer het gaat om contacten tussen een volwassene en een kind. In het laatste geval is er een meld- en aangifteplicht voor het onderwijs, zie de overheidssite Veilig leren en werken in het onderwijs. Bij contacten tussen leerlingen is het van belang om te kijken naar de context en de impact die het gebeuren heeft op de betrokkenen. Achterhaal dat. Maak het bespreekbaar. De wijkagent kan hierbij helpen."

2. Hoe beoordeel je online seksueel gedrag van leerlingen?

"Ik leg altijd uit: bekijk online gedrag door dezelfde bril als offline. Anders gezegd: als dit zich op het schoolplein af zou spelen, wat zou je dan doen? Jongeren zijn digitaal voortdurend met elkaar in contact en dat speelt zich af buiten het gezichtsveld van volwassenen. Toch kunnen daar dingen gebeuren die impact hebben op de school en de leerlingen."

© Chris Keulen / Hollandse Hoogte

3. Wat kun je doen bij sexting of ander online seksueel grensoverschrijdend gedrag?

"Als je ontdekt dat er een blootfoto van een leerling wordt verspreid, zijn er twee prioriteiten: de verspreiding stoppen en de bewijslast vastleggen. Hoe je dat doet, staat beschreven op www.internetsporen.nl. Om verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, moet je de bron achterhalen en de verspreiders aanspreken. Ook hier geldt: ga na hoe groot de impact op het slachtoffer is en stem daar de maatregelen op af. Is er sprake van een strafbaar feit, neem dan contact op met politie."

4. Wat kan de politie voor de school betekenen bij sexting of een ander een seksueel getint incident?

"Juist in het onderwijs zijn bewustwording en het weerbaar maken van kinderen en jongeren belangrijke uitgangspunten voor de politie. Wij zijn er echt niet alleen als voorportaal voor strafzaken. Gevoelige informatie bespreken we 1 op 1 met de betrokkenen. Als er sprake is van een incident, kunnen we in de klas een algemeen verhaal houden ter vergroting van de bewustwording. Daar heeft de school overigens ook een taak in; veel jongeren zijn zich nauwelijks bewust van de risico's als ze elkaar bloot fotograferen."
"Volgens de letter van de wet is sexting tussen minderjarigen kinderporno, maar een recente leidraad van het OM (2013) stelt dat het anders wordt beoordeeld als er sprake is van verspreiding tussen jongeren onderling in het kader van (eenmalig) experimenteergedrag. Komt daar bedreiging of afpersing bij, of is er sprake van smaad of laster, dan kan dit ten laste worden gelegd. Ook stelselmatigheid - heeft de dader dit vaker gedaan - speelt mee in de beoordeling."

© André Ruigrok, André Ruigrok Fotostudio BV

5. Wat is het verschil tussen een melding en een aangifte bij de politie?

"Een melding geeft ons de mogelijkheid om een dossier op te bouwen. Als een leerling in herhaling valt, dan kunnen we daar op terugvallen. Een aangifte leidt tot een strafrechtelijk onderzoek. Is het slachtoffer onder de 16, dan is het verstandig de ouders mee te nemen bij een aangifte of melding."

Strafbare feiten
Belediging (art. 266 en 271)
Belaging (stalking, art. 285b)
Bedreiging (art. 285)
Discriminatie (art. 137d)
Laster/smaad (art. 261, 262, 268)
Uitlokking minderjarige Ontuchtige handelingen (art. 284e)
Aanranding (art. 246)
Verkrachting (art. 242)
Grooming (art. 248ab)
Hacken (art. 138ab)
Identiteitsmisbruik (art. 255, 232, 236)

De nummers verwijzen naar artikelen in het Wetboek van Strafrecht.

Rijksoverheid Magazines