Toolkit voor
het onderwijs

Seksualiteit en de school
 

Wie te maken heeft met opgroeiende kinderen en jongeren, kan er niet omheen: leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als het gaat om seksualiteit. Soms hebben onderwijsprofessionals moeite hun houding te bepalen als het gaat om seksualiteit en opvoeding. Er is onzekerheid als het gaat om hoe te handelen en onduidelijkheid als het gaat om de vraag waar de grenzen tussen ‘normaal’ en ‘grensoverschrijdend’ gedrag liggen.

Om scholen te ondersteunen heeft Stichting School & Veiligheid, in samenwerking met partners, de Toolkit School en Seksualiteit ontwikkeld waarmee u aan de slag kan met het thema seksualiteit. Hoe ondersteun je kinderen in een gezonde seksuele ontwikkeling, hoe maak je seksualiteit bespreekbaar en hoe kun je bijdragen aan de weerbaarheid van leerlingen? Hoe voorkom je escalatie na een incident en hoe ga je om met boze en verontruste ouders?

De Toolkit School en Seksualiteit biedt informatie, methodes, interventies en materialen rond het thema seksueel gedrag van leerlingen. Scholen krijgen ook handreikingen voor het aanpakken en voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag van leerlingen.

© Illustratie: Joyce Schellekens

Rijksoverheid Magazines