VOORWOORD

Vragen over seksueel gedrag van leerlingen worden regelmatig gesteld aan de helpdesk van Stichting School & Veiligheid. Bijvoorbeeld over kleuters die elkaars geslachtsdelen onderzoeken in de poppenhoek, jongens die elkaar pornoplaatjes sturen via WhatsApp, een stelletje dat achterin de klas zoent. Hoe gaan we daarmee om in het onderwijs?

Met dit e-zine wil Stichting School & Veiligheid en het ministerie van OCW het gesprek op gang brengen, zodat we kunnen leren van elkaars ervaringen en standpunten. Wilt u direct aan de slag met het onderwerp op uw school? Raadpleeg dan de Toolkit School en Seksualiteit.

Colofon
Uitgave: Stichting School & Veiligheid i.o.v. het ministerie van OCW, herziening oktober 2016
Redactie: Marleens bureau
Vormgeving: Riesjart Annaars Grafische Vormgeving, Urban Hippos

Rijksoverheid Magazines