Digitaal veiligheidsplan

Handig hulpmiddel voor maatwerk

Sinds deze zomer staat hij online: het digitaal veiligheidsplan. Een handig hulpmiddel om te werken aan sociale veiligheid, op een manier die past bij uw school, situatie en visie. Het model leidt u stapsgewijs langs zeven aandachtsgebieden, zodat u snel inzicht heeft in wat aandacht behoeft en samen kunt beslissen waaraan u verder wilt werken.

"Het digitaal veiligheidsplan helpt scholen op weg", vertelt Emily van Driel van Stichting School & Veiligheid. "Elke school heeft inmiddels een veiligheidsplan, maar de vraag is hoe je dat vervolg geeft in een actief veiligheidsbeleid. De nieuwe regelgeving verplicht scholen om te laten zien hoe ze aan een sociaal veilig klimaat werken en welk effect dat heeft op de beleving van leerlingen, personeel en ouders. Daar leven veel vragen over in het onderwijsveld. Daarom hebben we in overleg met de raden deze instrument ontwikkeld. Inmiddels maken al zo'n 350 scholen daar gebruik van."

Maatwerk

Geen school is hetzelfde, dus het veiligheidsbeleid is maatwerk. Emily: "Het gaat erom aan te sluiten bij de school: wat hier verstaan wordt onder sociale veiligheid, wat de school nastreeft samen te bereiken, wie dan wat doet en wanneer daarover overlegd wordt, welke rol ouders hierin hebben en hoe incidenten afgehandeld worden als het mis gaat. Waarschijnlijk weet iedereen wel dat er een dik dossier met regels, procedures en protocollen omtrent sociale veiligheid in de kast staat. Maar hoe zorg je er gezamenlijk voor dat gemaakte afspraken vorm krijgen in het dagelijks handelen? Het digitaal veiligheidsplan laat stapsgewijs zien waaraan je hierbij kunt denken: van het aannamebeleid van personeel tot en met de opvang van slachtoffers bij incidenten. U geeft zelf aan wat u hierin belangrijk vindt en waar u aandacht aan wilt gaan besteden. Uiteindelijk heeft u mooi op een rijtje wat de school al voor elkaar heeft en wat nog niet."

De hamvraag is: ‘Hoe geven we vorm aan waar we voor staan?’

Teamwerk

'Hoe geven we vorm aan waar we als school voor staan?', dat is de hamvraag bij het vormgeven aan sociale veiligheid, legt Emily uit. Die vraag beantwoorden is bij uitstek teamwerk. "Met een breed samengesteld projectteam creëer je betrokkenheid. Samen kun je werk maken van veiligheidsthema's die aansluiten op je dagelijkse werk én de waarden van de school. Zo maken scholen sociale veiligheid een gezamenlijk proces, waarin de identiteit van de school dagelijks wordt uitgedragen."

Rijksoverheid Magazines