Online
wegwijzer

Zó kiest u een aanpak op maat

Er zijn heel wat programma's, instrumenten en methodes om pesten en andere sociale veiligheidsproblemen aan te pakken. Maar hoe ontdek je de bomen door het bos? De nieuwe online Wegwijzer programma’s sociale veiligheid op de website van Stichting School & Veiligheid brengt u in een paar klikken tot de juiste keuze.

In deze wegwijzer zijn alle programma's, tools en methodes van diverse aanbieders samengebracht en overzichtelijk gerubriceerd. De rubricering sluit aan op kennis over wat werkzame delen zijn bij het aanpakken van pesten. Dat maakt een gerichte keuze mogelijk. Naast (evidence based) anti-pestprogramma’s wordt de wegwijzer de komende tijd verder aangevuld met andere programma’s op het gebied van pesten.

“In deze wegwijzer zijn alle programma's, tools en methodes van diverse aanbieders samengebracht.”

Klik, klik!

Met slechts een paar klikken heeft u de juiste programma's voor uw vraag in beeld. U maakt daarna een gerichte keuze voor een programma passend bij de manier waarop u al aandacht besteedt aan het zorgen voor sociale veiligheid, door de werkzame delen met elkaar te vergelijken. Is bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid een thema dat speelt bij u op school, maar is hier nog niet structureel aandacht voor, dan kiest u een programma dat hier aandacht voor heeft.

Rijksoverheid Magazines