Scholingsconferenties voor kernfunctionarissen

Samen aan de slag

Iedereen is onmisbaar als het gaat om sociale veiligheid in uw school. Hoe kunt u daar specifiek vanuit uw kernfunctie aan bijdragen en hoe kunnen de daarvoor ontwikkelde instrumenten u daarbij ondersteunen? Met die vragen gaan we samen aan de slag op de scholingsconferenties dit voorjaar. U bent van harte welkom.

Zorgen voor sociale veiligheid is teamwerk en dat vraagt om een cultuur waarin iedereen gestimuleerd wordt om bij te dragen: sámen groeien, lastige onderwerpen bespreekbaar maken en als team een visie ontwikkelen en uitdragen. Op de scholingsconferenties ligt de nadruk op het ‘hoe’.

Bijdragen vanuit uw kernfunctie

Hoe u vanuit uw kernfunctie als schoolleider, bouwcoördinator, mentor, zorgcoördinator of leerlingbegeleider bijdraagt aan het versterken van sociale veiligheid op uw school, ligt niet vast. ‘Wat’ er bereikt moet worden, is vastgelegd in de wet, maar 'hoe' u dat aanpakt is aan u als onderwijsprofessional. Tijdens de conferentie staat het met elkaar van gedachten wisselen over hoe u uw professionaliteit in kunt zetten om sociale veiligheid op uw school te versterken centraal. De praktische instrumenten uit het Actieplan sociale veiligheid op school kunnen daarbij ondersteuning bieden. Graag tot ziens op de scholingsconferenties dit voorjaar!

Data scholingsconferenties 2016
Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Actuele informatie over locatie en programma vindt u op www.schoolenveiligheid.nl.

  • Woensdag 10 februari 2016 - Schooldirecteuren, bouwcoördinatoren, intern begeleiders en zorgfunctionarissen PO
  • Donderdag 18 februari 2016 – Schoolleiders, afdelingsleiders, leerlingbegeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren VO

Naast deze professionaliserings-activiteiten staan er dit schooljaar ook regionale bijeenkomsten voor kennisdeling (georganiseerd door de ambassadeurs Sociale Veiligheid) op de agenda.

AGENDA

18 februari 2016
VO: Netwerk scholingsconferenties leerlingbegeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren e.a.

10 februari 2016
PO: Netwerk scholingsconferenties Intern begeleiders en zorgfunctionarissen

21 januari 2016 (VERVALLEN)
VO: Netwerk scholingsconferenties Schoolleiders en teamleiders duo’s

13 januari 2016 (VERVALLEN)
PO: Netwerk scholingsconferenties Schoolleiders en bouwcoördinatoren duo’s

9 december 2015
Regio Midden: regiobijeenkomst voor schoolbesturen. Door: ambassadeur Anne Arink

2 december 2015
Regio Noord/Oost: regiobijeenkomst voor schoolbesturen. Door: ambassadeur Ank Stegenga

19 november 2015
Regio Noord-West: regiobijeenkomst voor schoolbesturen. Door: ambassadeur Marij Bosdriesz

9 november 2015
Regio Zuid: regiobijeenkomst voor schoolbesturen. Door: ambassadeur Ine Spee

Rijksoverheid Magazines