Sparring-
partner nodig?

Vraag een ambassadeur!

Leidt de wettelijke verplichting omtrent sociale veiligheid op uw school tot vragen? Wilt u uw veiligheidsplan aanscherpen, verlevendigen, of weet u gewoon niet waar te beginnen? Onze ambassadeurs denken graag met u mee.

"Hoe geef ik uitvoering aan de nieuwe wet?" "We hebben al een goed veiligheidsplan, volstaat dat?" "Wat kunnen we doen om dit onderwerp levend te krijgen?" "Ondanks ons veiligheidsbeleid was er toch een incident. Wat nu?" Wat uw vraag als schoolbestuurder ook is, er staat een deskundige sparringpartner voor u klaar in uw regio. Mail uw vraag en de ambassadeur neemt contact met u op voor een afspraak.

Onze ambassadeurs 'Sociale Veiligheid op school' stellen zich aan u voor:

Ine Spee, Regio Zuid

Ine Spee, i.spee@schoolenveiligheid.nl

Visie en expertise

"Bij een crisis wordt snel duidelijk wat er preventief wel of niet goed geregeld is", weet Ine. In de loop der jaren begeleidde ze tientallen scholen bij crisissituaties of calamiteiten. Ze verdiepte zich daarbij in allerlei aspecten: het pedagogisch klimaat, preventief en curatief omgaan met agressie, pesten, seksuele intimidatie en radicalisering, maar ook in de samenwerking in multidisciplinaire teams en met externe veiligheidspartners. In haar rol als ambassadeur spart ze graag met u over het versterken van de preventieve kant van sociale veiligheid.

Achtergrond

Ine Spee werkte twintig jaar in het onderwijs om daarna als onderwijsadviseur met specialisatie Sociale Veiligheid het scholenveld te ondersteunen. Zij richtte bij KPC groep in 2001 het Calamiteitenteam op. Op dit moment is zij naast Ambassadeur Sociale Veiligheid bij Stichting School & Veiligheid ook werkzaam als crisisadviseur.

Anne Arink, Regio Midden

Anne Arink, a.arink@schoolenveiligheid.nl

Visie en expertise

Via de PO-raad kwam het thema sociale veiligheid op haar pad. Anne ziet socialisatie en persoonsvorming als belangrijke aspecten in het onderwijs. Sociale veiligheid is in haar visie een thema dat daar naadloos op aansluit: je veilig weten geeft een kind immers de ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. "Jonge mensen zijn de toekomst. Scholen bereiden ze voor op die toekomst. Als ambassadeur Sociale Veiligheid draag ik daar graag een steentje aan bij."

Achtergrond

Anne heeft jarenlang lesgegeven in het basisonderwijs en gewerkt als coach. Op dit moment is zij naast Ambassadeur Sociale Veiligheid op school actief als adviseur/trainer bij een onderwijsadviesorganisatie en heeft veel ervaring opgedaan in het ondersteunen en adviseren van scholen, directies en bestuurders. Haar aanpak kenmerkt zich door goed luisteren, aansluiten bij de behoefte en bij wat er al is. Sociale vaardigheid en persoonlijk leiderschap zijn haar specialisatie.

Marij Bosdriesz, Regio Noord-West

Marij Bosdriesz, m.bosdriesz@schoolenveiligheid.nl

Visie en expertise

Waar gaat sociale veiligheid nou eigenlijk allemaal over? Doen we wel alles wat we moeten doen? Die vragen leven bij veel schoolbesturen en schoolleiders, weet Marij, die tevens ambassadeur was voor Veilige Publieke Taak Onderwijs. "Scholen doen - vanuit het pedagogisch handelen - al best veel aan sociale veiligheid. Toch denkt men vaak dat het veiligheidsbeleid in orde is, omdat er protocollen op papier staan. Maar wat mij betreft is het pas in orde als sociale veiligheid uit de ordners komt en teamwerk wordt. Daar is soms een zetje 'van buiten' voor nodig en dat zetje geef ik graag."

Achtergrond

Marij adviseert scholen, besturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs en sociale veiligheid. Ze werkte mee aan de ontwikkeling van lesmodules over sociale veiligheid voor pabo’s, een digitale audit voor sociale veiligheid en het Model Veiligheidsplan voor de PO- en VO-raad.

Ank Stegenga, Regio Noord-Oost

Ank Stegenga, a.stegenga@schoolenveiligheid.nl

Visie en expertise

Ank vindt dat veiligheid begint bij je welkom voelen en mogen zijn wie je bent. "Ieder kind en jongere heeft recht heeft op een veilige plek in onze samenleving. Daar hebben we zelf een voorbeeldfunctie in. Dat begint bij onszelf - als mens én als professional: hoe gaan we met elkaar om?" Behalve een plek om kennis op te doen is de school ook de plek om kennis te maken met waarden, normen en omgangsvormen. Hoe geef je dat vorm in je veiligheidsbeleid en hoe kun je dat verbinden met wat je al doet? Daarover gaat Ank graag het gesprek met u aan.

Achtergrond

Ank is op dit moment naast Ambassadeur Sociale Veiligheid op school ook lid van de directie van een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (voorheen: Weer Samen Naar School) voor het primair onderwijs. Ze heeft leidinggevende en bestuurlijke functies bekleed in onder meer onderwijs, gemeente, kinderopvang en jeugdhulp. Van oorsprong is ze leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs.

Rijksoverheid Magazines