Samen werken aan sociale veiligheid op school

VOORWOORD

Werken aan sociale veiligheid is sinds 1 augustus een wettelijke plicht voor scholen. Maar wat betekent dat in de praktijk? De PO-Raad en de VO-raad hebben samen met Stichting School & Veiligheid het actieplan Sociale Veiligheid op School uitgewerkt om scholen ondersteuning te bieden bij het werken aan sociale veiligheid. In dit e-zine leest u welke instrumenten er zijn ontwikkeld, hoe u informatie en ondersteuning kunt krijgen en welke bijeenkomsten over sociale veiligheid worden georganiseerd.

Colofon
Uitgave: Stichting School & Veiligheid i.o.v. sectorraden PO-Raad en VO-raad, september 2015
Redactie: Stichting School & Veiligheid
Vormgeving & ontwikkeling: Urban Hippos, Amsterdam
Beeld: Jurjen Poeles, Loes Fotografie, Wilmar Boer, Wilbert van Woensel en Depositphotos

Rijksoverheid Magazines